۲۷ اسفند ۱۳۸۲
انتشار در: روزنامه شرق
استعفای خاتمي دروغ است

معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري گفت: خاتمي نامه اي براي استعفا تهيه نكرده و مطالبي كه اخيراً در اين باره مطرح مي شود، دروغ است.
محمد علي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري شايعات اخير مبني بر تهيه نامه استعفا توسط رئيس جمهوري را تكذيب كرد و گفت: من هم، چنين شايعه هايي را شنيده ام ولي تمامي آنها را تكذيب مي كنم. ابطحي در ادامه از نوشتن نامه توسط رئيس جمهور با محتوايي ديگر اظهار بي اطلاعي كرد.
همچنين مصطفي درايتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي به «مهر» گفت: تصميماتي مانند استعفا بستگي به شرايط ويژه و خاص در كشور دارد و طرح اين گونه مسائل از سوي برخي براي فرار رو به جلو يا پيش بيني هاي بي مبنايي است كه به طور معمول حدس مي زنند تا بتوانند از آثار بعدي آن استفاده كنند.

وي افزود: اين گونه حرف ها و طرح ها تاثير مهمي ندارد. اگر رئيس جمهور تصميم به اين كار بگيرد در وقت و فرصت مناسب خود اگر مصلحت بداند عمل خواهد كرد اما تاكنون رئيس جمهور قرار بر استعفا ندارد و پيش از اين نيز نداشته است كه آن نيز دلايل مربوط به خود را دارد. عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه خاطرنشان كرد: گفتن يا نگفتن اين مسائل بر روي تصميم رئيس جمهوري در ماندن يا نماندن تاثيري ندارد.
درايتي تصريح كرد: اين مسئله بيشتر توسط برخي رسانه ها و روزنامه هاي جناح خاص مطرح مي شود و به آن پرداخته مي شود تا به اهداف خود برسند اما بايد به جاي اين اقدامات به مسائل اصلي كشور بپردازند.

وي اضافه كرد: روزنامه ها بايد به مسائلي بپردازند كه براي مردم از درجه اهميت بيشتري برخوردار بوده و مي تواند مشكلي از مشكلات كشور را حل كند.
وي اين نظر را كه اين شايعات از طرف كساني كه مدعي خروج از حاكميت بوده اند مطرح شده است تكذيب كرد و گفت: بحث خروج از حاكميت در فرصت و موقعيت خاصي مطرح شد و اكنون ارتباط دادن شايعه استعفاي رئيس جمهوري با خروج از حاكميت مبناي منطقي ندارد.
شايان ذكر است كه در روزهاي گذشته اخباري ضدونقيض درباره احتمال استعفاي رئيس جمهور يا طرح برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري از جانب سيدمحمد خاتمي مطرح شده بود.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.