۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
معاون پارلماني هستم و خواهم بود

 

محمدعلي ابطحي، معاون پارلماني رئيس جمهور، با اشاره به طرح مجدد شايعه استعفاي خود گفت: من معاون پارلماني رئيس جمهور هستم، بودم و خواهم بود.ابطحي همچنين خبر انتخاب خود به عنوان سفير ايران در فرانسه را كه در برخي از محافل مطرح شده بود، تكذيب كرد.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.