۳۰ فروردين ۱۳۸۳
انتشار در: خبرگزاری مهر
نامه اي مبني برجابجايي وزرا از رئيس جمهور دريافت نکرده ام

 

معاون حقوقي پارلماني رئيس جمهور گفت تاکنون هيچ نامه اي از خاتمي مبني بر تغيير و جابجايي وزرا دريافت نکرده است.

محمد علي ابطحي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاکيد کرد :  اگر قرار باشد که بحث ترميم کابينه در مجلس مطرح شود ، بايد ازطريق رئيس جمهور نامه اي رسمي با اسامي اعضاي جابجا شده يا اعضايي که ترميم کابينه شامل آنها مي شود بطور رسمي به معاون حقوقي و پارلماني ارائه شود که تا اين لحظه چنين نامه اي به من ارائه نشده است.
وي با ابراز بي اطلاعي از محتواي جلسه برخي نمايندگان با رئيس جمهور عليرغم حضور خود گفت : " فردا بروم ببينم در اتاق کارم شايد نامه اي از رئيس جمهوري باشد".

 لینک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.