۱۹ بهمن ۱۳۸۲
انتشار در: روزنامه همشهری
نامه خاتمي و کروبي نشانه پايان نافرجام رايزنی هاست

محمدعلي ابطحي،  نامه رئيس مجلس و رئيس جمهور به مقام معظم رهبري را پايان نافرجام رايزني هاي هفته هاي اخير عنوان كرد.

معاون حقوقي و امور پارلماني رئيس جمهور در حاشيه مراسم كتاب سال درباره برگزاري انتخابات توسط دولت اظهار داشت: نامه خاتمي و كروبي به مقام معظم رهبري بر اساس آنچه كه دفتر رئيس جمهور منتشر كرده، نشانه اين است كه طبيعتاً آن خواست هايي كه رئيس جمهور و رئيس مجلس براي انتخابات آزاد و رقابتي داشته اند، برآورده نشده است.

ابطحي گفت: طبيعتاً انتخابات، انتخاباتي آزاد و رقابتي كه به نظر ما مي توانست به عنوان يك حداقل باشد، نشد و به نوعي اين نامه نشانه پايان نافرجام رايزني هاي وسيع دو هفته گذشته است.

معاون رئيس جمهور در ادامه اظهار داشت: اي كاش اين رايزني ها به نتيجه اي مي رسيد كه امكان برگزاري انتخاباتي رقابتي و سالم در كشور به وجود مي آمد، تا طبيعتاً زمينه حضور و شور و نشاط بيشتري براي مردم وجود داشته باشد.

از معاون رئيس جمهور در مورد برگزاري انتخابات توسط دولت سئوال شد كه ابطحي پاسخ داد: چنان كه در نامه آقايان كروبي و خاتمي آمده اگرچه خواست ها و مطالبات اوليه رئيس جمهور برآورده نشده است، اما با توجه به نظراتي كه مقام رهبري مطرح كردند، دولت انتخابات را برگزار مي كند.

ابطحي در مورد مطرح شدن استعفاي برخي از اعضاي دولت، از جمله سخنگوي دولت توسط خبرگزاري فرانسه گفت: اين سئوالات را از خود رمضان زاده بپرسيد.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.