۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۳
انتشار در: سایت خبری دریچه
ابطحی و توصيه نامه گل آقا

گفته می شود آقای محمد علی ابطحی معاون پارلمانی رييس جمهور پيش از درگذشت مرحوم کيومرث صابری(گل آقا) بديدار وی رفته و نامه ای از او به حمايت از خود گرفته است هنوز مشخص نيست هدف از دريافت اين دستخط چيست ؟ در همين حال گفته می شود آقای ابطحی با تعدادی از وبلاگ نويسان داخل کشور هماهنگی هايي را جهت طرح خود در وبلاگ ها به انجان رسانده است.
بعضی از افراد از تمايل ابطحی برای طرح خود در آستانه انتخابات رياست جمهوری سخن می گويند و بعضی ديگر اين اقدامات را بی ارتباط با شايعه بعضی از تغييرات ديگر کابينه نمی دانند.

 

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.