۰۴ آذر ۱۳۸۳
انتشار در: وبلاگ ف.م. سخن
وب نوشت ِ آقای ابطحي

"وب نوشت" ِ آقای ابطحي يک ساله شد. ايشان يک سال پيوسته و تقريبا هر روز در وب لاگ شان مطلب گذاشتند. ارزش کار ايشان اما در اين ديسيپلين و نظم نيست، بلکه در ارزش و احترامي است که برای جوانان و انديشمندان کشورمان قائل مي شوند و همين آقای ابطحي و وب لاگش را محبوب وب لاگ نويسان کشورمان کرده است.

در باره ی آقای ابطحي مي توانم بسيار بنويسم که همه تعريف است اما فعلا به همين بسنده مي کنم، که البته برای ايشان بهتر است.

اميدوارم آقای ابطحي "وب نوشت" را به دو سالگي برسانند و در آزادی، تولد سال بعد او را جشن بگيرند.

 لينک مطلب

 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.