۱۵ مرداد ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
سياستمدار اورکات باز

 

محمدعلى ابطحى هم از آن آدم هايى است كه دوست دارد ساختارشكن باشد. تا قبل از پديده شدن او نمى شد تصور كرد كه آدمى معاون رئيس جمهور باشد، روحانى هم باشد و مثلاً چت كند، از چاقى خودش تعريف كند يا عضو اوركات شود. روز ۱۳ مرداد يادداشتى در سايت شخصى ابطحى ديده مى شد كه آن را به مناسبت هزارمين دوست اوركاتى اش نگاشته بود. بهتر است به جاى تعريف كردن از يادداشت كسى كه مى گويد اگر سياست را كنار بگذارد يك وبلاگ نويس حرفه اى خواهد شد، آن را با هم بخوانيم:

به بهانه هزارمين دوست اوركاتى

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.