۲۶ فروردين ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
خاتمي ناچار لوايح خود را پس گرفت

«محمدعلي ابطحي» معاون پارلمان رئيس جمهور كه نامه استرداد دو لايحه را به مجلس آورد و خبر آن را نيز با هيجان تمام زودتر از هر كس ديگري به خبرنگاران داد، حوادث پيش آمده بر اين دو لايحه را به گونه اي ديگر توضيح مي دهد. وي كه در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي  گفت، از احقاق حقوق مردم به عنوان اصلي ترين هدف خاتمي از ارائه لوايح دوگانه به مجلس ياد كرد و گفت: وقتي خاتمي به تحقق اين امر نااميد شد، لذا تصميم گرفت تا لوايح خود را بازپس گيرد.

وي گفت: براي تصويب نهايي اين لوايح پيگيري هاي فراواني انجام شد و تعامل هاي زيادي هم صورت گرفت و حتي جلسات خصوصي متعددي را هم با شوراي نگهبان به انجام رسانديم ولي نتيجه بخش نبود.ابطحي گفت حتي ديدگاه هاي مقام معظم رهبري به خصوص درباره لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري ناديده گرفته شد زيرا نماينده ايشان در زماني كه رئيس جمهور بودند در مجلس وقت به دفاع از لايحه اي پرداخت كه شباهت بسياري به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري خاتمي داشت.

وي افزود: اما گويا به رغم همه پيگيري هاي انجام گرفته، ظاهراً اراده اي در شوراي نگهبان حاكم بود تا اين لوايح به فرجامي نرسد.

ابطحي در بيان ضرورت تصويب نهايي اين لوايح گفت: در انتخابات اخير هم به خوبي شاهد بوديم كه چه نقص بزرگي در قانون فعلي انتخابات وجود دارد و البته شوراي نگهبان رفتاري را از خود بروز داد كه با اين قانون ناقص هم قابل نقد بود.

وي گفت: اگر لوايح خاتمي تصويب مي شد شاهد چنين وضعيتي نبوديم و مي شد تا حدودي حقوق مردم را احيا كرد.ابطحي درباره سرانجام كدخدامنشي ها براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين لوايح هم گفت: نوع ايرادات شوراي نگهبان به اين لوايح از همان ابتدا متفاوت با ايرادات ديگر اين شورا به بقيه مصوبات مجلس بود.وي افزود: گاهي شوراي نگهبان به برخي از مصوبات مجلس ايرادات فني مي گيرد كه قابل رفع است اما گاهي اوقات بناي شوراي نگهبان بر مخالفت اساسي با مصوبه هاي مجلس است به گونه اي كه امكان اصلاح آن وجود نداشته باشد.

ابطحي گفت: ايرادات وارد شده به لوايح دوگانه هم از اين دست بود و بعد از آخرين مذاكراتي كه بين آقاي مهرپور عضو هيات پيگيري و اجراي قانون اساسي با آيت الله مومن عضو فقهاي شوراي نگهبان به عمل آمد، فهميديم كه اين لوايح قابليت تصويب نهايي ندارند.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.