۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
رئيس سازمان گردشگري به زودي معرفي مي شود

 

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور گفت: رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقريباً مشخص شده است، ولي براي صدور حكم، برخي مشكلات فني وجود دارد كه به زودي حل مي شود.سيدمحمد علي ابطحي، با رد هرگونه شايعه در خصوص انتصاب وي به رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اظهار داشت: من معاون پارلماني رئيس جمهور هستم و معاون پارلماني وي نيز خواهم ماند.عبدالله رمضان زاده- سخنگوي دولت- گفت: رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين شده است و به زودي معرفي مي شود.تاكنون گزينه هايي براي رياست سازمان جديد به رئيس جمهوري معرفي شده اند كه از آن جمله حسين مرعشي، نماينده فعلي كرمان در مجلس شوراي اسلامي و صادق خرازي، سفير ايران در فرانسه است كه تازه ترين اطلاعات دريافتي از انتخاب مرعشي حكايت مي كند.از سوي ديگر سيدمحمد ابطحي، معاون مجلس خاتمي، در حاشيه كنفرانس خبري رئيس جمهور، گفت كه شخص مورد نظر آقاي خاتمي براي احراز سمت رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مشخص شده است، ولي وجود برخي موانع فني و حقوقي، علت تأخير در معرفي است كه به محض برطرف شدن اين موانع، مسئول اين سازمان معرفي خواهد شد.

 

اينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.