۰۹ تير ۱۳۸۳
انتشار در:
صدور قرار مجرميت براي ”كيهان“ درخصوص شكايت معاون رييس‌جمهور

سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
بازپرس شعبه‌ي 6 دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها، روزنامه‌ي ”كيهان“ را در خصوص شكايت معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، مجرم شناخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسينيان، بازپرس شعبه‌ي 6 دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها به دنبال شكايت سيدمحمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور از مديرمسوول كيهان، پس از بررسي، به صدور قرار مجرميت براي اين روزنامه مبادرت كرد.

سيدمحمدعلي ابطحي چندي پيش به دليل درج مطلبي در كيهان با اين مضمون كه معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور به خريد تراكم به مبلغ 3 ميليارد تومان اقدام كرده است، از كيهان شكايت كرده بود. اتهام كيهان در اين پرونده، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بود.

حسين شريعتمداري در همين رابطه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از صدور قرار مجرميت درخصوص اين پرونده اطلاع ندارم و تا كنون احضاريه‌اي به دست من نرسيده است.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.