۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
پايان يك مهندس

....

محمدعلي ابطحي در حالي كه سعي دارد خونسرد نشان دهد مي    گويد: «واقعيت اين است كه اختلاف بين مظاهري و ستاري فر باعث ايجاد ناهماهنگي در هيات دولت شده بود» و در عين حال معاون پارلماني رئيس جمهوري خبر از بركناري ستاري فر در روزهاي نزديك و جايگزيني حميد برادران شركا معاون ستاري فر و رئيس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي را مي  دهد. اما ساعاتي بعد سخنگوي دولت عبدالله رمضان زاده با تكذيب سخنان ابطحي اعلام مي كند پرونده ترميم كابينه بسته شد تا نشان دهد مشاركتي ها از مجمع روحانيون بيشتر خبر دارند....

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.