۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
موافقت مجلس با استرداد لوايح دوگانه

 

شرق: نمايندگان مجلس با تقاضاي رئيس جمهور براي استرداد لوايح دوگانه اصلاح قانون مطبوعات و تبيين اختيارات رياست جمهوري موافقت كردند. هفته گذشته خاتمي با ارسال نامه اي به «مهدي كروبي» رئيس مجلس تقاضاي استرداد لوايح دوگانه را مطرح كرد. «سيد محمدعلي ابطحي» معاون پارلماني رئيس جمهوري هنگام طرح تقاضاي خاتمي در جلسه علني روز يكشنبه مجلس گفت: مبناي اصلي ارائه اين دو لايحه كه يكي از بحث هاي اصلي محافل سياسي و مطبوعاتي است احقاق حقوق مردم بود. وي با اشاره به روند برگزاري انتخابات مجلس هفتم گفت: شايد پس از اين انتخابات مشخص شده باشد كه به قانوني فراگيرتر از قانون فعلي انتخابات نياز داريم تا روند برگزاري انتخابات به دور از مسائل شخصي و سليقه اي باشد.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.