۲۶ فروردين ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
جلسه فوق العاده دولت برای ترميم کابينه

با انتشار اخباري پراكنده از آخرين تصميم گيري ها در مورد ترميم كابينه دوم محمد خاتمي، به نظر مي رسد مردان اقتصادي دولت، همچنان در سمت هاي پيشين خود ابقا شده اند.

اخبار منتشر شده از برگزاري جلسه اضطراري دولت در ساعات اوليه صبح روز سه شنبه حكايت دارد اما، جديدترين شايعات از كنار رفتن موسوي لاري، محمدعلي ابطحي و مرتضي حاجي از كابينه حكايت دارد.در همين حال گفته مي شود، محتشمي پور به جاي عبدالواحد موسوي لاري به وزارت كشور و رسول منتجب نيا به جاي محمدعلي ابطحي به سمت معاون پارلماني رئيس جمهور و علي اصغر فاني به جاي مرتضي حاجي به وزارت آموزش و پرورش خواهند رفت.هنوز هيچ مقام رسمي حاضر نشده است در گفت وگو با رسانه ها، اخبار منتشر شده را تأييد و احياناً تكذيب كند اما در همين حال اخبار گنگي از ابقاي مردان اقتصادي كابينه به گوش مي رسد.منابع نزديك به دولت مي گويند، جريان بركناري و يا استعفاي طهماسب مظاهري و محمد ستاري فر، شايعه است و محمد خاتمي مصمم است كه تركيب كنوني وزرا و معاونان اقتصادي خود را حفظ كند.

....

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.