۲۸ دی ۱۳۸۲
انتشار در: روزنامه شرق
ابطحي: پيش شرطي در زمينه روابط مصر و ايران وجود ندارد

سفر خاتمي به امارات همچنان به قوت خود باقي است و موضوع پروتكل الحاقي عامل به تاخير افتادن اين ديدار است. محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با روزنامه  الشرق الاوسط چاپ لندن با بيان مطلب فوق، درباره پيشنهاد امارات مبني بر مشروط كردن شركت ايران در اتحاديه عرب گفت: به اعتقاد من ايران از همكاري با اين سازمان دور نشده است و از زمان بر سر كار آمدن محمد خاتمي سياست ما پيشرفت روابط و همكاري با كشورهاي عربي بوده است نه ايجاد بحران. وي درباره اينكه آيا مصر براي برقراري روابط با ايران پيش شرطي گذاشته است، گفت: ما چنين چيزي نشنيده ايم و هيچ پيش شرطي در اين زمينه وجود ندارد؛ آنچه كه مصر در اين زمينه درخواست كرده، اعطاي زمان كافي بوده است. ابطحي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه آيا اخبار منتشره مبني بر اين كه ايران در برابر تغيير نام خيابان «خالد اسلامبولي» از مصر خواسته است كه قبر شاه را از بين ببرد، صحت دارد؟ گفت: همان طوري كه گفتم هيچ پيش شرطي وجود نداشته است، اما دو كشور درك مي كنند كه مطالبات دوجانبه چيست. معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در خاتمه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در صورت محاكمه  صدام ايران پرونده اي براي ارائه در دادگاه دارد؟ گفت: ايران از هر كس ديگري در اين زمينه محق تر است زيرا ضررهاي زيادي از جانب صدام و جنگي كه با ايران برافروخته است به ما وارد شده است.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.