۰۲ آبان ۱۳۸۳
انتشار در: سايت بازتاب
شكايت ابطحي از يالثارات

سيدمحمدعلي ابطحي از هفته‌نامه «يالثارات» شكايت كرد.
به گزارش ايسنا، سيدمحمدعلي ابطحي، مشاور رييس‌جمهور، به دنبال طرح مطلبي تحت عنوان «بامشاد كابينه» در هفته‌نامه‌ «يالثارات» از اين هفته‌نامه شكايت كرد.
شكايت ابطحي از هفته‌نامه «يالثارات» در شعبه 6 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها در دست رسيدگي است.
اتهام «يالثارات» در اين پرونده، توهين و نشر اكاذيب عنوان شده است.
به دنبال شكايت ابطحي از «يالثارات»، محتشم، مديرمسئول اين هفته‌نامه، از سوي بازپرس حسينيان براي ارائه توضيحاتي در اين زمينه احضار شد.

لينک مطلب

 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.