۳۰ فروردين ۱۳۸۳
انتشار در: خبرگزاری مهر
تغييرات کابينه سياسي نيست

محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور که صبح امروز به منظور ابلاغ نامه خاتمي در خصوص ترميم کابينه به مجلس آمده بود گفت: تغيير کابينه به منظور انسجام و هماهنگي دولت در بخش اقتصادي صورت گرفته و به هيچ عنوان سياسي نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ابطحي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه تغيير مظاهري و ستاري فر به معناي کم کاري يا قصور در انجام وظيفه آنها نيست گفت: آقاي خاتمي از تلاشهاي اين سازمان تقدير کرده است  ولي وي معتقد است  دستگاههاي دولتي به دليل عدم هماهنگي سازمان مديريت  و  وزارت اقتصاد و دارايي نمي توانند به خوبي به وظايف خود عمل کنند و لازم بود اين تغييرات صورت بگيرد تا خدمات رساني بهتر و مطلوب تري ارايه شود .
ابطحي تغيير مظاهري به دليل مسايل سياسي و دخالت وي  در ارسال  برخي گزارشهاي  محرمانه از نمايندگان و برخي اعضاي دولت به مقامات قضايي و پرونده سازي براي آنان را رد کرد و گفت: گمان نمي کنم آقاي مظاهري خارج از چارچوب قانوني خود کاري کرده باشد  و اين مباحث ارتباطي به تغيير وي در کابينه ندارد و تنها در راستاي هماهنگي تيم اقتصادي دولت انجام گرفته است.
معاون رييس جمهور هرگونه تغيير در کابينه به منظور خوشايند مجلس هفتم را رد کرد و گفت : بناي دولت همکاري با مجلس هفتم است و اين همکاري در چارچوب قانون و براي عمل کردن برنامه ها است ، اما مجلس هفتم هنوز برنامه خاصي ارايه نکرده است از طرفي ما با افراد کار نداريم با برنامه هاي نمايندگان مجلس همکاري داريم.
ابطحي در پاسخ به اين سوال که چرا تغيير در کابينه پس از سه سال صورت مي گيرد گفت: عدم انسجام يک مرتبه بوجود نمي آيد و در مسير کار عدم انسجام جدي تر مي شود و در سال آخر عليرغم احترام به وزراي دولت رييس جمهور مي تواند تغييرات را انجام دهد.
وي ابراز اميدواري کرد وزراي معرفي شده موفق به کسب راي اعتماد از مجلس شوند.
وي افزود: صفدر حسيني يکي از نيروهاي خوب ، فعال و پرنشاط اقتصادي کابينه  است و مي تواند در وزارت اقتصاد منشا خير و برکات زيادي باشد.
معاون ريس جمهور خاطرنشان کرد: آقاي مظاهري از مدتها پيش در جريان تغيير کابينه بوده است واين گونه نيست که بدون اطلاع ايشان وزارت اقتصاد  در کابينه ترميم شود.

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.