۲۵ دی ۱۳۸۲
انتشار در: روزنامه شرق
رئيس جمهور حق نمايندگان مي داند كه ايستادگي كنند

 

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با تشريح محورهاي اصلي سخنان رئيس جمهور در جلسه غيرعلني ديروز مجلس شوراي اسلامي گفت كه خاتمي در اين جلسه بر داخلي بودن مسئله بررسي صلاحيت ها تاكيد كرد و پيگيري آن را به خارج از مرزهاي كشورمان بي ربط دانست.سيد محمدعلي ابطحي اظهار داشت: رئيس جمهور در اين جلسه گفت كه يك جريان افراطي كه قبل از دوم خرداد به حضور من در صحنه علاقه مند نبود، هم چنان به نام مقابله با افراطيون، تفكري كه من براي آن آمده بودم را هدف قرار داده است.وي يادآور شد كه رئيس جمهور درباره ردصلاحيت ها تاكيد داشته كه تحميل معيارهاي غلط و غيرقانوني براي ردصلاحيت ها غيرقابل قبول و غيرقابل تحمل است.وي اظهار داشت: رئيس جمهور اين موضوع را حق نمايندگان دانست كه در برابر روند ردصلاحيت ها عكس العمل نشان دهند و مقاومت كنند.معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با اشاره به بخش ديگري از اظهارات خاتمي به نقل از وي گفت: بايد توجه داشت مسئله  فعلي ما حل مسئله  ردصلاحيت هاست و اين به معناي رعايت نكردن حدود و مرزهاي قانوني و ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي نيست؛ ما بايد با اين شيوه هاي غلط مبارزه كنيم.ابطحي در ادامه با اشاره به بخشي از سخنان رئيس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس به نقل از او گفت: اين حق مسلم شماست كه بايستيد. نه تنها براي خودتان، بلكه براي صدها نفري كه معتقديم آنها نيز بي دليل رد شده اند و تريبوني براي طرح نظرات و ديدگاه هاي خود ندارند.ابطحي ديدگاه رئيس جمهور را در مورد دخالت آمريكا تشريح كرد و از قول او گفت: ما بر اساس اصول خود رفتار مي كنيم و پي گيري اين مسايل ربطي به خارج از مرزهاي كشورمان ندارد. اگر همه  خارجي ها هم بگويند كه آنچه كه در ايران اتفاق افتاده و جريان ردصلاحيت ها درست است، باز هم ما اعتقاد داريم كه اين روش، روش غلطي بوده است.ابطحي هم چنين ابراز عقيده كرد كه اين شيوه  ردصلاحيت ها مي تواند جمهوريت نظام را نفي كند و آن را به عنوان يكي از پايه هاي اصلي انقلاب از بين ببرد.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.