۰۱ شهريور ۱۳۸۳
انتشار در: سايت گویا
کوچک زاده نماینده تهران در مجلس: رفتار ابطحی در شان معاونت رییس جمهور نیست

مهدی کوچک زاده نماینده تهران از رفتار محمد علی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری در نشست مشترک دولت و مجلس انتقادکرد و گفت: رفتار ابطحی در شأن معاونت رییس جمهور نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کوچک زاده با اشاره به مطالبی که محمدعلی ابطحی درسایت شخصی خود مبنی بر تنفر کوچک زاده نماینده تهران از وی عنوان کرده بود، گفت: من درنشست مشترک با دولت 4 صندلی یا ابطحی فاصله داشتم و آقایان خوش چهره، سرمدی و شمیرانی حد فاصل ما نشسته بودند و متاسفانه علیرغم انتظار درتمام مدت برگزاری جلسه، آقای ابطحی دائم در حال شوخی و خنده با حاضران بود و هیچ توجهی به مذاکرات نشست نداشت.

کوچک زاده گفت: در نشستی که نمایندگان و مجلس دولت از دغدغه های مردم سخن می گفتند، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری دایم مشغول عکس گرفتن با تلفن همراه خود بود یا با خنده و شوخی های دور از شأن معاون رییس جمهور با نمایندگان سخن می گفت، تا اینکه زمانی که یکی از نمایندگان درباره آمریکا سخن می گفت ، ابطحی با تمسخر و مضحکه خطاب به من گفت: فلانی دارد صحبت می کند، نظر شما چیست؟ من به ایشان گفتم امیدوارم عاقبت شما بخیر باشد و من از کسی که نفرت داشته باشم نمی توانم با او بخندم یا شوخی کنم آنهم در جلسه مهمی مثل این نشست.

وی گفت: یک معاون رییس جمهور به دلیل دغدغه هایی که نسبت به مشکلات و معضلات جامعه باید داشته باشد نباید با مضحکه و مسخرگی و بدون توجه به مسایل اساسی جامعه اینگونه رفتار کند.

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: این تاسف آور است که یک معاون رییس جمهور دغدغه اش این باشد که با یک موبایل دوربین دار به دنبال عکس گرفتن از این و آن باشد. از رییس جمهور می خواهم در انتخاب اطرافیان خود تجدیدنظر کند، یک معاون رییس جمهور این قدر وقت آزاد دارد که دو ساعت را به خنده و شوخی بگذارند.

مهدی کوچک زاده با تاکید بر اینکه به خاتمی به عنوان رییس جمهور کشور احترام می گذاریم، افزود: یک نفر سه بار که رییس جمهور نمی شود مهم این است که بعد از دوران مسوولیت با عزت و آبرو از قدرت جدا شود و جایگاهش محفوظ بماند. آقای ابطحی منسوب به خاتمی است و نباید رفتاری از خود بروز دهد که دور از شأن معاونت رییس جمهور باشد.

نماینده تهران در ادامه افزود: شنیدم روزی شخصی به رییس جمهور گفت به آقای ابطحی بفرمایید هوای ما را داشته باشند و سفارش ما را به ایشان بکنید و خاتمی در پاسخ فرد گفته بود، شما به آقای ابطحی بگویید یک مقدار مراعات ما را بکنند.

کوچک زاده گفت: این جمله دارای مفاهیم بزرگی است ما شخصیت خاتمی را بزرگ و محترم می دانیم و بین ایشان و آقای ابطحی فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

لينک مطلب

 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.