۲۰ خرداد ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه شرق
شكايت از ابطحى

 

رضا گلپور، نويسنده كتاب «شنود اشباح» از شكايت چندى پيش خود از معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور خبر داد. وى مدعى شد چندى پيش معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور در مطلبى تحت عنوان «زندانيان سياسى» در وبلاگ شخصى خود يك مورد كذب محض و دو مورد افترا به من و كتاب شنود اشباح وارد كرده بود كه من به دنبال انتشار آن، از آقاى ابطحى شكايت كردم. وى افزود: شكايت من از معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور با توجه به ملبس بودن ايشان به لباس روحانيت به شعبه ۵ دادسراى ويژه روحانيت ارجاع شد. گلپور اعلام كرد كه براى ارائه توضيحاتى درباره شكايت از ابطحى در شعبه ۵ دادسراى ويژه روحانيت حاضر شده است.در همين ارتباط يك مقام مسئول در دادسراى ويژه روحانيت با تاييد تشكيل اين پرونده در اين دادسرا اظهار داشت: شكايتى كه عليه معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور به دادسراى ويژه روحانيت واصل شده در مرحله رسيدگى و طى تحقيقات مقدماتى است.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.