۳۰ شهريور ۱۳۸۳
انتشار در: بي بي سي فارسي
حرکت نمادين بلاگرهای فارسی

روز يکشنبه محمد علی ابطحی در مصاحبه با خبرنگاران پارلمانی از اعتراض رييس جمهور به دستگيری پدر يکی از وب لاگ نويسان را خبر داد و گفت که محمدخاتمی دو نفر را مامور رسيدگی به موضوع دستگيرى های خانوادگى وبلاگ نويسان و كادرهاى فنى سايت هاى اينترنتى کرده و دستگيرى خانوادگى يكى از وبلاگ نويسان را بد دانسته و خواستار آزادى آنان شد ه است.

ماه پيش همزمان با اولين محدوديت هائی که برای سايت های متعلق به اصلاح طلبان ايجاد شد، محمدرضا خاتمی در نامه ای به معاون حقوقی رييس جمهور از وی خواست تا موضوع فيلترينگ سايت های وابسته به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را بررسی و نظر خود را اعلام دارد.

محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور که خود پرتيراژترين وب لاگ فارسی زبان را دارد و در آن بارها مخالفت خود را با فيلترينگ سايت های سياسی و وب لاگ های فردی منعکس کرده است در پاسخ نامه دبيرکل جبهه مشارکت غيرقانونی بودن احضار و پی گيری دست اندرکاران سايت های خبری را اعلام داشت و اعلام داشت که تنها تصميم های کميته سه نفره ای متشکل از قوه قضاييه و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات در مورد فيلترينگ سايت های اينترنتی قانونی است.

به دنبال انتشار نامه محمدعلی ابطحی به محمدرضاخاتمی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که با بسته شدن سايت رسمی سازمان خود مواجه شده است در نامه ای به رييس جمهور از اين که در ادارات تحت نظر دولت و بنا به مسووليت وی چنين کارهائی صورت می گيرد ابراز نگرانی و اعتراض کرد.

 لينک مطلب

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.