۰۴ شهريور ۱۳۹۴
انتشار در: پایتخت ما
داعش نماد اسلام هراسی است
منتشرشده در شماره ۴۰ هفته نامه پایتخت مهن/ گفت و گو از لیلا رستمی – داعش ساخته و پرداخته چه اندیشه‌ای است و پدیدآورندگان این تفکر چه کسانى هستند؟ مبانی عقیدتی باعث شد داعش بصورت یک جمع ایجاد شود. که این مبانی عقیدتی، به ریشه های خشونت آمیز تفکر وهابیت و یا افراطی باز میگردد. امروز این مجموعه، یک بار در قالب القاعده و طالبان به وجود آمد و بار دیگر در قالب داعش شکل گرفت و منبع فکری آنان یک منبع خشونت آمیز دینی و اعتقادات و برداشتهای نادرست از اسلام است. تفکر وهابیت زیر ساخت این تفکر بوده است. بخش دیگر داعش سیاسی است. یعنی در حقیقت این ارتش عقیدتی در اختیار یک تفکر سیاسی قرار گرفته است که از دین و عملکرد آن استفاده می کند. همچنان که آمریکایی ها و سعودی ها این کار را یک بار در افغانستان با به وجود آوردن طالبان، انجام دادند. الان هم کشورهایی چون ترکیه و عربستان و هم پیمانان آنان از داعش به عنوان یک جریان سیاسی استفاده می کنند. یعنی از این ارتش عقیدتی به عنوان یک جریان سیاسی استفاده می‌کنند. که این جریان سیاسی، اهداف آنان را پیگری می کند. فرض کنید نا آرامی در عراق یا امپراطوری عثمانی در ترکیه یک هدف سیاسی است. این‌ها برای این اهداف سیاسی، از داعش به عنوان یک لشگر عقیدتی استفاده می کنند. که البته همچنان که در ماجرای طالبان و القاعده دیدیم، در ابتدا ممکن است، استفاده از ابزار دین مفید باشد اما در نهایت آسیب جدی به آنها خواهد زد. – مقصد نهایى داعش چیست؟ بنابر ادعای های مطرح شده، مقصد نهایی داعش بازسازی کل کشورهای تحت سیطره اسلام است. و اینکه همه را براساس خشونت شکل دهند و دولت اسلامی ایجاد کنند که این تنها یک ادعا است. البته تصور من این است که مقصد داعش از یک سو بازگشت به خلافت اسلامی و از سوی دیگر سربازیِ جریاناتِ سیاسیِ دشمنِ اسلام، است. – به نظر شما اسلام‌زدایى و اسلام‌هراسى یکی از اهداف گروه داعش است؟ گروه داعش قرائت متفاوتی از اسلام دارد که قرائت خطرناکی است. قطعا هدف آن ها اسلام هراسی نیست اما داعش در پازل کسانی قرار دارد که آن‌ها از داعش بیشترین استفاده را جهت اسلام هراسی انجام می دهند. اسلام هراسی نماد و نتیجه رفتار داعش است، به خاطر اینکه چهره ای که از اسلام ارائه می کنند، ضد اسلام و ضد انسانیت است و طبیعیتا این چهره پشتوانه نخواهد داشت. موفق ترین بخشی که داعش یا پیشتر از داعش، گروه طالبان انجام دادند، این بوده که توانستند اسلام هراسی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند. – حرکت خشونت‌طلبىِ مؤثر از نگاه دینى از کجا نشأت مى‌گیرد؟ تفکر خشونت طلبی با رنگ دینی دو تا منشا دارد، یک منشا آن برداشت های غلط از مبانی اسلامی است که این برداشتها توسط رهبران دینی انجام می‌شود. رهبرانی که چنین برداشتی می‌کنند، دنیایکنونی را نمی شناسند. منشا دیگر این خشونت طلبی، اهداف سیاسی آلوده به اهداف اقتصادی است. این جریانات از فطرت کسانی که علاقمند به اسلام شده اند، قصد سوء استفاده را دارند تا برای خود امکانات انسانی و به تبع آن امکانات اقتصادی ایجاد کنند. این منافع، دلیل اصلی ترویج اسلام خشن توسط این جریانات است. – چرا بیشتر کسانی که جدیدا جذب این گروه شدند، از میان نومسلمانان اروپایى هستند البته اکثریت داعش این گروه نیستند و بخش کوچکی از داعش نومسلمانان اروپایی هستند. مجموعا نو مسلمانان اروپایی بیشتر قصد انتقام از تحقیرهایی را دارند که در غرب، به صورت عادی در طول دهه های گذشته انجام شده است و کسی پاسخ گوی آنان نبوده! تحقیرهای که در ارتباط با مشکلات تاریخی هستند. این تحقیرها در غرب نماد بیشتری داشته است و در حقیقت انتقام از این تحقیرها است که در شکل نو مسلمانیِ داعشانه، تجلی پیدا می کند. و البته غربی ها چون خودشان این شرایط را ایجاد کرده اند، خودشان هم باید پاسخگو باشند. http://www.payetakhtema.ir/06/1680/

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.