۱۷ خرداد ۱۳۸۸
انتشار در: سحام نیوز
ابطحی: کروبی یک بار دیگر شجاعت و صراحت خود را به رخ دیگران شد

 

معاون پارلمانی دولت اصلاحات در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: کروبی در مناظره دیشب با فاش کردن بسیاری از تخلفات دولت یکبار دیگر شجاعت و صراحت خود را به رخ دیگران کشید.

محمدعلی ابطحی افزود: یکی از نکات بسیار مهم در دولت نهم وجود مافیای اعتقادی، متحجرانه و واپس گراست که به ضعف و فسادهای موجود در دولت و شخص رئیس جمهور اشاره می کند.

مشاور کروبی با اشاره به اینکه این امر تقریبا به صورت درگوشی بین سیاستمداران رد و بدل شد اما تاکنون کسی جرات بازگو کردن آن به صورت مستقیم نداشته است، گفت: این بار نیز شیخ اصلاحات با آن شجاعت و صراحت سنبلیک خود، در برابر 50 میلیون نفر پرده از گوشه ای از تخلفات دولت برداشت.

این فعال سیاسی تصریح کرد: طبق روال همیشگی، احمدی نژاد بار دیگر از پاسخ دادن و ورود به این مباحث فرار کرد.

ابطحی با بیان اینکه مناظره کروبی و موسوی با احمدی نژاد مکمل یکدیگر بوده اند، گفت: احمدی نژاد سعی داشت در مناظره دیشب با دادن آمار و ارقام هایی که اشتباه بودن آنها بارها از سوی کارشناسان اعلام شده است، فضای مناظره را منحرف و مشغول پاسخگویی به این آمارها کند، اما کروبی به راحتی توانست نقشه بازی در مناظره را خود ترسیم کند.

مشاور کروبی افزود: شیخ اصلاحات در این بازی گل هایی را دادند که بسیار تعیین کننده بود که اگر فرصت مناظره فراهم نمی شد، دیگر فرصتی برای ارائه آنان نبود.

معاون پارلمانی دولت اصلاحات اظهار داشت: احمدی نژاد سعی دارد با هر روشی حتی با زیرسئوال بردن نظام حاکمیت و رقبای خود، آرای مردم را به دست بیاورد.

 

http://www.etemademelli.ir/published/0/00/43/4306/

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.