۱۶ تير ۱۳۸۶
انتشار در: خبرگزاری آریا
محمد على ابطحى در گفتگوى اختصاصى با آريا از احتمال کانديداتورى خاتمى براى رياست جمهورى دهم خبر داد

 

خبرگزارى آريا- يک عضو مجمع روحانيون مبارز معتقد است در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ، هر کانديدايى در برابر محمود احمدى نژاد قرار گيرد ازجمله خاتمى ازشانس بالايى براى انتخاب شدن برخوردار خواهد بود.

محمد على ابطحى رييس دفتر سيد محمد خاتمى در دوران هشت ساله رياست جمهورى در گفتگو با سرويس سياسى خبرگزارى آريا،در پى حضور خاتمى در شيرازو استقبال از او با بيان اين که فضاى عمومى کشور براى حضور جبهه اصلاحات بويژه خاتمى در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى مهياست؛ تاکيد کرد: ممکن است خاتمى براى کانديداتورى آماده باشند و يا بشود با ايشان مذاکراتى در اين زمينه انجام داد ولى طبيعتا ورود آقاى خاتمى به انتخابات در يک پروسه اى انجام خواهد شد، بايد در آن پروسه حتما مقدمات کار ديده شده و هماهنگى لازم بين جريان دوم خرداد بوجود آيد.

وى همچنين تصريح کردکه بدنه دوم خرداد در صورت کانديداتورى آقاى خاتمى در حمايت از وى ترديد نخواهند کرد ولى اين که ايشان کانديدا شوند بصورت قطعى نمى توان اظهار نظر کرد.

ابطحى در ادامه در پاسخ به اين پرسش که در صورت کانديدا شدن خاتمى نظر بزرگانى همچون کروبى و هاشمى در متفق القول کردن جبهه دوم خرداد موثر خواهد بود يا خير؟ گفت: من اسم شخص خاصى را نمى برم . معتقدم جبهه اصلاحات از تجربيات گذشته خود استفاده کرده و نخواهد گذاشت با توجه به آمادگى که در مردم استوضعيت گذشته بوجود آيد.

وى افزود: بر اين باورم که جبهه اصلاحات متشکل ازشخصيت هاى برجسته اى همچون آقاى کروبى است و با توجه به پشتيبانى حزب اعتماد ملى حتما از تاثير گذار ترين چهره هاى اين جبهه خواهد بود.

وى همچنين تاکيد کرد که در جبهه اصلاحات شخصيت هاى ديگرى هم ممکن است تاثير گذار باشند و ليکن مهمترين مساله در شرايط کنوني، مردم و فضايى که بايد در ميان آنها بوجود بيايد ؛مى باشد.

اين عضو مجمع روحانيون ؛ موضوع رد صلاحيت ها و سلامت انتخابات را دو نگرانى عمده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس و رياست جمهورى عنوان کردو اظهار اميدوارى کرد در صورت رفع اين نگرانى جبهه دوم خرداد از مشکلات کم ترى برخوردار خواهد بود.

وى در ادامه در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اين که در صورت رقابت خاتمى و احمدى نژاد کداميک از اقبال بيشترى برخوردار خواهند بود، گفت:در شرايط فعلى هر کسى که با آقاى احمدى نژاد رقيب باشد از شانس بيشترى برخوردار خواهد بود و شرايط کشور به گونه اى است که هر کس در برابر احمدى نژاد قرار گيرد از اقبال خوبى بهره مند خواهد بود.

ابطحى عملکرد دولت نهم بويژه مواضع رييس جمهور را دليل اظهارات خود دانسته و تاکيد کرد:دولت نهم در شرايط کنونى شايد بيشترين تبليغات مثبت را براى جبهه اصلاحات انجام داده است.

وى همچنين بار ديگر با مساعد خواندن فضاى کشور براى حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت:نوع رفتارى که مخالفان جبهه اصلاحات با آقاى خاتمى دارند نشان دهنده آنست که آنان از آمدن آقاى خاتمى نگرانند .معتقدم تجربه انتخابات رياست جمهورى گذشته و اختلافاتى که باعث شد در يک تصادف آقاى احمدى نژاد در يک تصادف به رياست جمهورى برسند؛ به جبهه اصلاحات بسيار کمک خواهد کرد که با تصحيح رفتار خود موفق عمل کنند.

ابطحى در مورد واکنش اصولگرايان در قبال کانديداتورى احتمالى خاتمى گفت: من جبهه محافظه کاران را دچار تشتت مى بينم ، با توجه به اين که حضور خاتمى در صحنه کشور تاثير گذار خواهد بود معتقدم اين جبهه نگاه واحدى به اين مساله نداشته باشد.

 

http://www.aryanews.com/Detail.aspx?cid=19577&catid=10

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.