۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۶
انتشار در: خبرگزاری مهر
نیازمند تدوین فهرستی از مباحث گفتگوهای دینی هستیم

 

حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان با تأکید بر این نکته که برگزاری و پیگیری مستمر نشستهای گفتگوی دینی می تواند به عنوان هدف تلقی شود، گفت: تدوین فهرستی از مباحث مورد توافق نشستهای سراسر دنیا می تواند یکی را راههای عملی کردن نتایج گفتگوهای دینی به شمار رود.

رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان در رابطه با چگونگی عملی کردن نتایج گفتگوهای دینی اصل برگزاری گفتگوهای دینی را یک هدف توصیف کرد و گفت: صرف برگزاری و پیگیری نشستهای گفتگوی ادیان می تواند یک هدف تلقی شود. از آنجا که قرار نیست برگزاری نشستهای گفتگوی ادیان به ادغام ادیان در یکدیگر منتهی شود، همه ادیان هنگام گفتگو و پس از آن ماهیت وجودی خود را حفظ خواهند کرد.

رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان تأکید کرد: زنده ماندن بحث گفتگوی ادیان می تواند ادیان را از رویارویی و درگیری نجات دهد. باید مرکزی  نقاط مشترکی که در گفتگوهای دینی مورد بحث قرار گرفته را جمع آوری کند تا مشخص شود تاکنون موضوعات بحث گفتگوهای ادیان در سراسر دنیا چه بوده و چه نکاتی مورد توافق قرار گرفته است. این امر می تواند موضوعات مورد توافق را در دستور فعالیتها و اقدامات اجرایی قرار دهد.

حجت الاسلام ابطحی اظهار داشت: ۱۰ سال پیش مرکز گفتگوی ادیان کلیسای حریصای لبنان با همکاری مرکز گفتگوی ادیان آلمان کتابی از فهرست جلسات مختلف گفتگوی ادیانی که در سطح دنیا برگزار شده بود چاپ کرده که فهرست نقاط مشترکی که در جلسات گفتگوی ادیان بررسی شده را ارائه کرده است. این فهرست می تواند مقدمه ای برای اجرایی کردن نتایج گفتگوهای دینی باشد که پس از آن توسط دستگاه های اجرایی دولتی فعال در این حوزه در ایران و هر نقطه دیگری از جهان فعالیت می کنند نکته های تازه به آن اضافه کنند.

وی با اشاره به اینکه پس از تدوین این فهرست ضرورتی به آغاز از نقطه صفر وجود ندارد، گفت: اگر این فهرست در دستور کار قرار گیرد، بسیاری از مسائلی که می تواند موجبات نزدیکی ادیان را فراهم آورد، تعیین می شود.

رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان همچنین تصریح کرد: جمع آوری یک فهرست منافاتی با تکثر موضوعات ندارد. مشخص کردن این فهرست گام اول در انتخاب موضوعاتی است که ادیان می توانند مورد بررسی قرار دهند. دومین گام این است که هر حوزه ای کمبودهای خود را بیشتر مورد توجه قرار دهد، برای مثال اگر در آفریقا مسئله ایدز جدی تر است رهبران ادیان باید برای مبارزه با اچ آی وی به کمک آفریقا بشتابند و اگر در اروپا فقدان و سقوط ارزشهای معنوی مشاهده می شود، رهبران ادیان باید برای تقویت معنویت تلاش کنند. لازم نیست این موضوعات در همه جای دنیا در قالبی یکسان پیگیری شود.

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=487824

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.