۲۱ فروردين ۱۳۸۶
انتشار در: خبرگزاری مهر
رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان در گفتگو با مهر: دستیابی به انسجام اسلامی نیازمند مقابله با افراط گرایی است

 

رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان با تأکید بر اینکه شرایط فعلی جهان بیش از گذشته همه مسلمانان را به اتحاد و انسجام اسلامی فرامی خواند یادآور شد: راه رسیدن به انسجام اسلامی مقابله با افراط گرایی است.

حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای رسیدن به انسجام اسلامی اظهار داشت: در مرحله اول همه مذاهب اسلامی باید به این نتیجه برسند که هدف و معنای انسجام اسلامی تغییر مذاهب نیست، روی آوردن به مذهب دیگر و تبلیغ در این جهت معنا ندارد، انسجام اسلامی هنگامی است که رهبران دینی مذاهب بپذیرند که افراد در مذاهب گوناگون می توانند مسلمان بمانند.

وی افزود: اگر اصل حرمت گذاری به ادیان میان رهبران ادیان جدی شود، انسجام اسلامی به صورت بنیادی در جهان محقق خواهد شد .

حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی در ادامه با تأکید بر مشترکات، همکاری در حوزه مصالح عمومی در عین تفاوتهای مذهبی را به عنوان هموار کننده راه رسیدن به انسجام اسلامی توصیف کرد، چرا که شرایط فعلی جهان بیش از گذشته همه مسلمانان را به یک اتحاد و انسجام اسلامی فرامی خواند.

وی یادآور شد: وجود دشمنان و تحریکات علیه مقدسات مشترک و وجود جریانهای افراطی و نشستن آنها در مقام سخنگویی از اسلام که خطر افراط گرایی را دو چندان می کنند ما مسلمانان را وامی دارد به انسجام اسلامی جدی تر فکر کنیم. اما حقیقت این است که جریانات تندرو و افراطی در همه مذاهب اسلامی در تلاش هستند منافع خود را و نه منافع اسلام را تأمین کنند.

رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان با تأکید بر ضرورت توجه مسلمانان به توطئه های دشمنان برای تفرقه افکنی، یادآور شد: شیعیان و سنینان باید با هوشیاری کامل برخورد کرده و با پرهیز از تفکرات و اقدامات افراطی از بروز اختلاف جلوگیری و زمینه و بستر دستیابی به وحدت را فراهم آورند.

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=468254

 

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.