۱۰ تير ۱۳۸۳
توصيه هاي دکتر توفيقي، وزير علوم و فناوري به کنکوري ها

امروز و فردا کنکوري ها، بعد از يک دوره سخت، روز سرنوشت را امتحان مي کنند. خسته نباشند. واقعاً هم اين کنکور در ابتداي جواني بدجوري همه را مچاله مي کند. در دولت از آقاي دکتر توفيقي، وزير علوم و فناوري خواستم براي کنکوري هاي خواننده وب نوشت اگر توصيه اي دارد بنويسد. وي هم توصيه هاي زير را به کنکوري ها داشت.

اگرچه کنکوري ها در اين شب به اينترنت سر نمي زنند ولي همين که بدانند به ياد اين ايام پرهيجان شان بوده ايم، خوب است.

توصيه هاي آقاي وزير به کنکوريهاي وب نوشت خوان اينها بود:

 

ü        حفظ آرامش و پرهيز از نگراني

ü        اعتماد به نفس و استفاده بهينه از معلومات

ü        توزيع مناسب وقت بين سوالات مختلف

ü        مطالعه دقيق صورت مسائل و اقدام به پاسخ پس از فهم کامل سئوالات

ü        شروع به پاسخ گويي از سئوالات آسانتر

ü        پرهيز از پاسخ دادن به روش هاي غير علمي مانند استفاده از شانس و غيره

ü        اطمينان کامل از سلامت برگزاري آزمون

*****

ü        ضمناً نتايج آزمون حدوداً در نيمه مرداد ماه اعلام مي شود.

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.