۰۵ مرداد ۱۳۸۳
آقاي صفدر حسيني و افتتاح پل موستار

اين يادداشت را آقاي صفدر حسيني، وزير اقتصاد و دارايي براي وب نوشت فرستاده است.

 

هفته گذشته، خبر دادند که قرار است در بوسني پل معروف موستار راکه در جنگ بوسني از بين رفته بود پس از بازسازي افتتاح نمايند. و اين را سمبل گفتگوي تمدنها مي دانند. از آقاي خاتمي دعوت کرده بودند که در اين مراسم شرکت کند تا به عنوان معمار گفتگوي تمدنها مهمان افتخاري آنان باشد. ايشان نمي توانستند سفر نمايند. من به عنوان رئيس کميسيون مشترک ايران و بوسني از سوي ايشان رفتم.

مراسم بسيار عظيمي بود. در مراسم رسمي رئيس جمهور بوسني رسماً اسم آقاي خاتمي را آورد که ايده گفتگوي تمدنها را در دنيا مطرح کرده است و اينکه اين پل نشانه خوبي براي گفتگوي تمدنهاست. بعد از پايان يافتن مراسم جشن پرشکوهي برگزار شد. از خصوصيات مهم اين جشن، وجود چهره هاي مختلف با لباسهاي کشورهاي گوناگون بود که در اين مراسم هنر نمايي مي کردند. اين امتزاج لباسها نشانه امتزاج فرهنگها بود.

از اينکه رئيس جمهور ايران چنين پيامي دارد و اينقدر اين ايده در دنيا مهم تلقي شده بر خود باليدم. اما در خبرهاي ايران به تنها چيزي که اشاره نشد، مسأله گفتگوي تمدنها و نقش آقاي خاتمي بود.

چون ديدم شما در سايت وبنوشت مراسم گفتگوي تمدنها در قرقيزستان را نوشته بوديد، چند خطي هم من براي خوانندگان شما نوشتم.

ولي حيف که مثل شما موبايل دوربين دار نداشتم که چند عکس زيبا هم براي اهالي وبنوشت تهيه کنم.

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.