۲۴ اسفند ۱۳۸۲
خانم شجاعي و آمار پیشرفت زنان

 

چند روز پيش شوخي مختصري با سرکار  مشاور رئيس جمهور در وب نوشت داشتم. و به اين مناسبت گفته بودم که مرکز مشارکت امور زنان نهاد رياست جمهوري تلاشهاي خوبي کرده که خوبست خانم شجاعي آن را بازگو کند.

با فاصله خيلي کمي خانم شجاعي نامه اي به من نوشت:

برادر ارجمند، جناب آقاي ابطحي با سلام

چون عصر ارتباطات است و سرعت در اين زمان عنصر مهمي است، در پي درج و انتشار مطلب مربوط به زنان، آمار خدمتتان تقديم مي شود. سعي شده مقايسه از زمان تشکيل مرکز مشارکت زنان رئيس جمهور !!!  باشد.

ممنون، با احترام

زهرا شجاعي.

 

 

 

اين شما و اين آمار:

 

عنوان فعاليت

1376

1382

درصد رشد

آموزش

درصد باسوادي زنان

74.24

79.74

7.41

درصد دختران دانش آموز

47

48

2

درصد دختران دانشجو

31.9

50.60

58.62

تعداد مراکز ثابت آموزش فني و حرفه اي ويژه زنان

35

166

374

مشارکت اقتصادي

نرخ فعاليت زنان

9.94

10.88

9.45

نرخ اشتغال زنان

85.01

79.55

6.42-

مشارکت سياسي اجتماعي

درصد قانونگذار مقامات عالي رتبه و مديران زن

1.99

2.11

6.01

درصد زنان متخصص و دستياران آنها

27.16

29.64

9.13

درصد کارکنان فاميلي بدون مزد (زنان)

32.2

29.9

7.14-

کانديداهاي زن مجلس شوراي اسلامي

تعداد

351

806

129.63

درصد

6.43

9.89

53.81

اعضاي زن شوراهاي اسلامي

تعداد

1373

2338

70.28

درصد

0.84

2.13

154.87

تعداد سازمانهاي غير دولتي زنان

67

337

402.99

مشارکت فرهنگي

تعداد زنان ناشر

66

103

56.06

تعداد زنان مؤلف

358

1309

265.64

تعداد زنان مترجم

214

708

230.84

ورزش

تعداد اماکن ورزشي

1130

1315

16.37

تعداد مربيان ورزش زن

16288

26101

60.25

تعداد ورزشکاران زن حرفه اي

127912

1700930

1229.7

 

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.