۲۰ اسفند ۱۳۸۲
انتشار در: خبرگزاری ایرنا
مسائل مربوط به انرژى هسته اى ، سياسي است

ممعاون حقوقي و پارلماني رييس جمهورى گفت : ماجراهاى مربوط به مسائل هسته اى ، سياسي است و مسائل سياسي داخلي و خارجي در چنين تصميم گيرى هايي تاثيرگذار است .
به گزارش خبرنگار ايرنا،"محمد علي ابطحي " روز چهارشنبه در پايان جلسه هيات دولت در گفت وگو با خبرنگاران درمورد نشست شوراى حکام اظهارداشت: طبيعتا توقع طراحان داخلي اين مساله عملي نشده ، آمريکا تلاش هاى زيادى کرده و شرايط مختلفي را

به وجودآورده که مساله را کمي سخت تر از گذشته کرده است .
ابطحي تاکيد کرد : طبيعي است که در اين شرايط سخت ، به ديپلماسي فعالترى احتياج است و بايد فعاليت بيشترى انجام شود تا شايد به نتايج مطلوبتر و بهترى برسيم .
وى ادامه داد : روندى که درباره مسايل هسته اى بود، مورد پذيرش همه مسوولان نظام است يعني همه مسوولان نظام درباره روند پذيرش مسايل هسته اى ديدگاه مشترکي دارند و طبيعي است اين ديدگاهها بايد جلو برود.
ابطحي در همچنين درپاسخ به سوالي درباره تخطي اتحاديه اروپا از بيانيه تهران گفت : مسايل زيادى در روند اين ماجراها تاثيرگذار است و شکي نيست که اين ماجراها تا حد زيادى سياسي است .
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد يک ديپلماسي بسيار دقيق و شجاعانه با نگاه به داخل و خارج داشته باشيم گفت : به نظر وى پرونده ايران به شوراى امنيت نخواهد رفت .
ابطحي همچنين در پاسخ به سوالي درباره آغاز روند برخورد با اصلاح طلبان گفت : اين نکته هميشه پيش بيني مي شد که شرايط انتخابات به گونه اى پيش رود که نتيجه اش اين باشد که به يک سرى کارهاى خشن دست زده شود.
وى ادامه داد : شعارهايي که در انتخابات داده شد شعارهايي قابل قبول بانهاد اصلاح طلبي است و همين راى که محافظه کاران به خود اختصاص دادند نيز مربوط به بخش هايي است که شعارهاى ايران آزاد، آباد و شاد را ارايه کردند.
ابطحي تصريح کرد : ما انتظار داريم اين ايران آزاد و آباد و شاد با لوازمش در جامعه تحقق پيدا کند و از اين خشونت ها دست کشيده شود و همانطور که کانديداها اعلام کردند يک فضاى آرام را در عمل ببينيم .
معاون رئيس جمهورى درباره همکارى دولت با مجلس هفتم در جهت تحقق اين شعارها گفت : طبيعي است که دولت در جهت تحقق اهداف اصلاح طلبانه اى که از ابتدا داشته از هر تلاشي که بتواند دريغ نمي کند و سعي خواهد کرد که با استفاده از همه ظرفيت هاى سياسي اجتماعي جامعه اى که خود به خود به سمت اصلاح طلبي رفته و در جامعه نهادينه شده ، اصلاحات را عملي کند.
خبرنگارى از ابطحي پرسيد که آياآقاى کروبي حامل پيامي از طرف دولت براى مقامات فرانسوى بوده است ؟ ابطحي گفت : آقاى کروبي براى شرکت در اجلاس بين المجالس در سنگال به اين کشور رفتند و در سرراه خود، ملاقات هايي
در پاريس داشتند و در اين ملاقاتها نيز ديدگاههاى جمهورى اسلامي را منتقل کردند.
ابطحي در پاسخ به سوالي درمورد علت حضور آقاى ناطق نورى گفت : اين يک روال طبيعي است ، چون در زمان آقاى ناطق نورى اجلاس کنفرانس اسلامي تاسيس شد و در ايران ايشان موسس بودند بر اساس يک روال پروتکلي ، هميشه ناطق نورى دراين نوع جلسات شرکت مي کنند و ربطي به مسايل و قضاياى سياسي داخلي ندارد.

 

http://www.irna.ir/

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.