۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۴
انتشار در: شریف نیوز
ابطحی با صداوسیما مصاحبه کرد؛ میرحسین و رفسنجانی نمی‌آیند

 

عضو مجمع روحانيون مبـارز گفـت: مشاركت‎‎ فراگير مردم در انتخابات، بـايـد سرلوحه‎‎ فعاليت همه جناح های سيـاسـی كشـور قرار گيرد.

محمدعلي‎‎ ابطحي در مصاحبه با واحد مركزي خبر، با بيان اين كه هنوز انتخابات در جامعه‎‎ عمق اجتماعي نيافته است، افزود: بايد دامنه انتخابات از تقسيم بندی هـای باشگاه های سياسی به‎‎‎ درون جـامعـه كشـيـده شود.

وي‎‎ درباره امكان‎‎ حضور ميرحسيـن مـوسـوی و هاشمی‎‎ رفسنجانی گفت‎‎: تصور من‎‎ اين است كه هيچ يك از اين دو نفر در انتخابات آينـده حضور نخواهد يافت.

لینک مطلب

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.