۰۷ مهر ۱۳۸۱
انتشار در: روزنامة ايران
گرداب عراق

 

اين روزها سالگشت هفتة دفاع مقدس است. از آغاز جنگ تحميلي تا پايان آن, هشت سال، مردم اين مرز و بوم، قهرمانانه‌ترين دفاع تاريخي را به نام خود ثبت كردند. اولين ‌باري بود كه ايران جنگ بزرگي را پشت سر گذاشت كه در آن، نه تنها ذره‌اي از خاكش در اختيار متجاوز قرار نگرفت، بلكه دشمن، خوار و ذليل و پشيمان از اين تجاوز, به مرزهاي خود بازگشت. وظيفة ملي، ديني و انساني هر ايراني و هر مسلماني است كه سر كرنش و تعظيم به پيشگاه خالقان آن حماسه‌هاي بزرگ و غرورآفرين فرود آورد.

ضروري است كه نسل ما, كه جنگ را ديده است و امروزه در مسير انقلاب، راه استمرار آرمان‌هاي انقلاب و امام را در جريان اصلاح‌طلبي جست‌وجو مي‌كند، براي نسل امروز، از واقعيت‌هاي ديروز بگويد؛ زيرا اصلاح‌طلبي، امروز بدون اتكا به تاريخ پرغرور و پيروزي‌آفرين گذشته، ناممكن و غيرعملي است. هركس كه تاريخ جنگ تحميلي را خوانده باشد، مي‌داند تا ايراني ايراني است و تا نام پرافتخار ايران وجود دارد، نام و ياد سلحشوري‌ها، دلاوري‌ها و غرور‌آفريني‌هاي نسل پرافتخار جنگ و خاطرة امام بزرگوار را نمي‌توان فراموش كرد. به همين مناسبت توجه به چند نكتة مهم ضروري است:

1. نسل امروز، وقتي موفق خواهد شد آرمان‌هاي خود را عملي كند كه حرمت كساني كه كشور را از روزهاي سخت آتش و خون عبور دادند و سربلند، مرزهاي ايران را براي ايران حفظ كردند، نگه دارد. زيرا آنان كه چنين شگفتي آفريدند, نامشان در تاريخ جاودانه است و نسلي كه غرورآفرينانش را پاس ندارد، نمي‌تواند غرور و عظمت بيافريند.

2. آن كه عظمت تاريخي دفاع مقدس و پيروزي در جنگ تحميلي را به حزب، گروه، دسته، سازمان و تفكر خود اختصاص دهد، نه تنها به رزمندگان و پيروزي‌آفرينان و شهيدان پرافتخار ظلم كرده است, بلكه به ايران و اسلام و به ايراني و مسلمان ستم روا داشته است.

پيروزمندان جنگ، سرماية ملي و تاريخي اين كشور هستند. اگر هرجرياني براي منافع خود از اين سرماية بزرگ ملي استفاده كند، عملاً كساني را كه با آن روش و منش مخالف‌اند در برابر اين غرورآفرينان مي‌بيند؛ به‌خصوص اگر نسل جديدي پا به عرصة سياست گذاشته باشند. اين گناهي بزرگ و نابخشودني است.

3. سخنان ناپختة معاون رئيس‌جمهوري عراق كه اخيراً عليه ايران و مردم بزرگوار آن و به قصد تغيير فلش جنگ به سوي ايران مطرح شد، بار ديگر اثبات كرد كه سياست‌هاي حكام فعلي عراق همواره تأمين‌كنندة منافع امريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه است. واقعاً اگر ايران بعد از انقلاب اسلامي -‌كه در اولين گام سياست خارجي خود، سفارت اسرائيل را به مردم فلسطين سپرد‌- درگير جنگ نفس‌گير هشت‌ساله نمي‌شد, امروز شاهد اين‌همه خفت و ذلت جهان اسلام و عرب و آن‌همه وحشيگري و ددمنشي رژيم صهيونيستي بوديم؟ يا اگر كويت اشغال نمي‌شد, اين منطقة حساس جهان با سرماية كشورهاي اسلامي، ميزبان اين‌همه نيروهاي خارجي بود؟ شايد به همين دليل است كه افكار عمومي ملت ما و بسياري از مردم منطقه، ضمن آنكه آسيب رساندن به ملت مظلوم عراق را نمي‌پسندند و در نيات سلطه‌جويانه و غيرمشروع امريكا ترديدي ندارند، استقرار هر رژيمي را به جاي رژيم فعلي عراق ترجيح مي‌دهند.

4. در چارچوب منافع ملي بايد توجه داشت كه جهان، به‌خوبي به نقش برجستة ايران در حوادث آيندة عراق اعتراف دارد. ما بايد از اين فرصت تاريخي بهره‌ ببريم و با جامعة جهاني و كشورهاي منطقه همكاري داشته باشيم. تلاش براي پرهيز از جنگ در منطقه يك ضرورت است ولي حق مردم عراق است كه حكومت موردنظر خود را برگزينند. هيچ رژيمي در همسايگي ما نمي‌تواند ايران را ناديده بگيرد. نگراني از رژيم آيندة عراق، نگراني بجايي نيست. ما نبايد همراه رژيم عراق به گرداب مشكلات فعلي فروافتيم. همچنان‌كه سياست خارجي موفق جمهوري اسلامي در افغانستان و استقرار رژيم جايگزين رژيم طالبان به نفع منافع ملي ما تمام شد.

در پايان، در اين هفتة دفاع مقدس بر جامعة ايراني فرض مي‌دانم تا به ساحت همة غرورآفرينان هشت سال دفاع مقدس، جبهة سپاس و تشكر بر زمين بسايد و براي روح شهيدان بزرگوار علو مقام و براي خانواده‌هاي آنان صبر و شكيبايي و براي جانبازان و ايثارگران و آزادگان توفيق و سربلندي آرزو كند.

 

*بازتاب اين يادداشت در روزنامة رسالت بخوانيد.

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.