۲۲ آبان ۱۳۸۲
انتشار در: http://www.baztab.com
نااميدي ابطحي از لوايح دوگانه

 

محمدعلي ابطحي، معاون پارلماني رياست‌جمهوري گفت، لوايح دوگانه در مجلس ششم به سرانجام نخواهد رسيد.

 

وي در جمع خبرنگاران پارلماني تصريح كرد: ‌معلوم نيست كه از تلاش‌هاي دولت و مجلس در اين زمينه، نتيجه‌اي را به دست آوريم.

 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.