۰۳ دی ۱۳۸۲
انتشار در: وب نوشت
پاسخ به روزنامه رسالت

سردبير روزنامه رسالت

 

يکي دو روز پيش در آن روزنامه، نمي دانم از چه منبع غير موثقي نوشته بود که عکسهايي که در سايت شخصي بنده ارائه مي شود که صاحبان آن عکسها رضايت ندارند. اين خبر غير صحيح باعث شد که دوستي بنام آقاي مرتضي فاطمي به اشتباه بيفتد و يادداشتي بنويسد که جز نسبت به اهانت هايي که کرده اند، در ساير موارد اشاراتي به عنوان پاسخ مي نمايم:

 

1. بر خلاف آنچه که در يادداشت آمده هيچگاه نگفته ام که منظور من از راه اندازي سايت وب نوشت اينست که مردم بدانند پشت پرده مسؤلان چيست. و نمي دانم نويسنده متن اين جمله را از کجا آورده اند. منظور من از راه اندازي سايت نوشتن يادداشتهاي کوتاه روزانه در مورد مسائل مختلف است. ضمن آنکه هرکس که سايت شخصي دارد، مقالات، يادداشتها و نوشته هاي خود را در آن مي گذارد.

 

2. من تمام عکسهايي را که در سايت وب نوشت گذاشته ام با رضايت تلويحي و تصريحي صاحبان آنها بوده است و خواهد بود.

 

3.چه اشکالي دارد که مسؤلان نظام جمهوري اسلامي فقط در کادر مشخص تعريف شده با مردم حرف نزنند و يا لااقل  گاهي از ويترين تعريف شده داخل کادر خارج شوند؟

 

خاتمي را مردم برگزيدندچون خارج از اين کادر خود را به مردم معرفي کرد. اين کارها به اعتقاد من نه تنها با داشتن عنوان معاونت خاتمي منافات ندارد بلکه با خود روحيات خاتمي هم منافات ندارد. اين اعتقاد من است و بر اين اساس رفتار مي کنم.

 

با احترام

سيد محمد علي ابطحي

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.