۰۴ خرداد ۱۳۸۴
انتشار در: سایت امروز
ابطحي: معين در صحنه رقابت بماند

امروز: محمد علي ابطحي از فعالان سياسي اصلاح طلب تاكيد كرد: معين جز حضور در صحنه هيچ راهي ندارد. ابطحي افزود: دكتر معين با همان استدلال هايي كه وارد عرصه انتخابات شده بايد با همان استدلال در صحنه بماند. اشتباه شوراي نگهبان و تصحيح اين اشتباه توسط مقام رهبري كه مافوق شوراي نگهبان است بر اثر فشار افكار عمومي بوجود آمده و هيچ ربطي به دكتر معين ندارد. ابطحي بار ديگر تاكيد كرد: نامه رهبري حكم حكومتي نبوده است اما به فرض محال كه حكم حكومتي بوده چه ربطي به دكتر معين دارد مگر دكتر معين خطاب اين حكم بوده است.

 لینک مطلب

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.