۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۴
انتشار در: خبرگزاری ایسنا
هنگامي كه سياست در حوزه‌ي قضاوت وارد شود و بر آن سايه بگستراند، تبعات بدي براي جامعه ايجاد مي‌كند

سيدمحمدعلي ابطحي، معتقد است هنگامي كه سياست در حوزه‌ي قضاوت وارد شود و بر آن سايه بگستراند، مطمئنا تبعات بدي را براي جامعه ايجاد مي‌كند.

مشاور رييس‌جمهور و عضو مجمع روحانيون مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تبرئه برخي از فعالان سياسي و محكومان پرونده گوشتهاي آلوده كه در زمان خود تبعات فراوان اجتماعي و سياسي داشته اظهار عقيده كرد: مهم‌ترين مشكل اين است كه دستگاه قضايي به جاي اينكه فصل‌الخطاب باشد و مردم در پرتو آن احساس امنيت كنند، به يك حوزه‌ي تشنج‌آفرين تبديل شود. در بسياري از پرونده‌ها در سال‌هاي اخير شاهد بوديم ادبيات به كار رفته، قضايي نبود بلكه بيشتر سياسي بود و همواره اين امر مورد نقد دلسوزان جامعه قرار گرفته است.

وي ابراز عقيده كرد: در بسياري از پرونده‌ها كه بيشتر جنبه‌ي حقوقي داشته، ادبيات سياسي حاكم شده و اين پرونده‌ها با اهداف سياسي و براي له كردن رقيب با زور قوه‌ي {قهريه} طراحي شده . وقتي كه اين پرونده‌ها در بدنه‌ي كارشناسي قوه‌ي قضاييه مورد بررسي قرار گرفته، متوجه شده‌اند كه بيشتر جنبه‌ي حقوقي داشته تا سياسي و حركات و تصميمات اتخاذشده رخ داده در ارتباط با آنها بيشتر سياسي و نمايشي بوده است.

مشاور رييس‌جمهور، ادامه داد: من به سهم خودم از روشن شدن تكليف پرونده‌ي عباس عبدي و باقي خوشحال هستم و اميدوارم كه تمام پرونده‌هاي ديگر فعالان سياسي نيز از ديدگاه قضايي مورد بررسي قرار گيرد تا ديگر شاهد سايه افكندن جنبه‌ي سياست بر حقوق انساني و شهروندي افراد نباشيم.

وي ابراز اميدواري كرد كه چارچوب كلي قوه‌ي قضاييه به چارچوب‌هاي قضايي هر چه بيشتر نزديك‌تر شود و كمتر شاهد پرونده‌هايي باشيم كه اين چنين وقت مردم و متهمان را بگيرد و افراد بي‌گناه كمتر در معرض چنين قضاوت‌هايي كه به زعم وي بيشتر سياسي است قرار گيرند.

ابطحي در پايان گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه در دستگاه قضايي قضات خوب و با شرف فراواني وجود دارند كه صداي آنها كمتر شنيده مي‌شود، گفت: ما اميدواريم دستگاه قضايي هر چه بيشتر به حقيقت نزديك شود و علت اصلي را در هر پرونده‌اي كه به تبرئه مي‌انجامد ذكر و مردم را با حقايق آشنا كند.

 لینک مطلب

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.