۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۴
انتشار در: شرق آن لاین
ابطحى به شرق آمد

 

هر روز افرادى از نويسندگان شرق در غرفه روزنامه حضور پيدا مى كنند. روز پنج شنبه عمادالدين باقى در غرفه شرق حضور پيدا كرد و جمعه بعد از ظهر سعيد ليلاز و سيد محمدعلى ابطحى ميهمانان غرفه شرق بودند. معاون پيشين رئيس جمهور در سير ديدار خود از نمايشگاه دقايقى نيز در غرفه شرق ايستاد و به سئوالات مراجعه كنندگان پاسخ داد. وى در سئوالى در ارتباط با حوادث خوزستان گفت: من روز دوشنبه پيش از وقوع حوادث وجود نامه مذكور را تكذيب كردم و آن را در سايت خودم گذاردم و از دوستان روزنامه اقبال نيز در خواست كردم تا آن را در روزنامه چاپ كنند كه چنين هم شد،اما گلايه من از نمايندگان مجلس است به خصوص كسانى كه گفتند ما چنين شرايطى را پيش بينى مى كرديم چرا كه آنها نيز مى توانستند بر روى اين تكذيبيه كار كنند، در آن شرايط بسيارى از رسانه هاى خارجى در مورد تكذيبيه با من مصاحبه كردند و دريغ از صدا و سيماى خودمان كه با من مصاحبه اى انجام دهد.ابطحى در پاسخ به سئوال ديگرى در مورد دولت خاتمى عنوان كرد: اگر با يك لانگ شات به اين دوران نگاه كنيم، آقاى خاتمى در سال ۷۶ سقف مطالبات مردم بود و در حال حاضر به كف مطالبات مردم تبديل شده است. مى توان گفت چيزى كه در مشروطه و جريان هايى مانند آن اتفاق نيفتاد در اين دوره به وقوع پيوسته است؛ توسعه ارتباطات و اينترنت را مى توان يكى ديگر از موفقيت هاى خاتمى دانست. در يك جمله كوتاه مى توان گفت شعارهاى مترقى آن روز به كف مطالبات مردم تبديل شده است.وى در جواب سئوالى در ارتباط با رفراندوم گفت: ماجراى رفراندوم يك قضيه پارادوكسيكال است كه در محدوده قانون اساسى فعلى توانايى ساختارشكنى ندارد. سعيد ليلاز نيز كه مدتى در حدود دو ساعت و نيم در غرفه شرق حضور داشت به سئوالاتى در حوزه اقتصاد به خصوص انتخابات رياست جمهورى و حضور هاشمى رفسنجانى جواب داد.

لینک مطلب

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.