۰۴ آبان ۱۳۸۱
انتشار در: روزنامة ايران
استقلال، آزادي، پيشرفت

 

ديروز جناب آقاي مصباح، در خطابة قبل از خطبه‌هاي نماز جمعة تهران ضمن حملة شديداللحن به كساني كه مي‌خواهند اسلام را از كشور حذف كنند، فرمودند: «جمعي براي حذف تدريجي اسلام، شعار تاريخي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را به «استقلال، آزادي، پيشرفت» تبديل كرده‌اند كه حتي نام اسلام در كشور نماند.»

اين سخنان اشاره‌اي است مستقيم به سخنان جناب آقاي خاتمي كه بارها گفته‌اند وظيفه و شعار جمهوري اسلامي، «استقلال، آزادي و پيشرفت» است. به‌خوبي روشن است وقتي رئيس‌جمهور شعار جمهوري‌ اسلامي را «استقلال» و «آزادي» و «پيشرفت» مردم معرفي مي‌كند، به مرحلة بعد از استقرار نظام جمهوري‌اسلامي نظر دارد. يعني جمهوري اسلامي -‌كه امروز محقق شده و براي تحقق آن نبايد شعار داد‌- وظيفه دارد پاسدار استقلال، آزادي و پيشرفت مردمش باشد. شايد كساني كه هنوز نپذيرفته‌اند نظام ما جمهوري اسلامي است، چنين شعاري را ترويج كنند ولي آن‌ها كه اين نظام را مستقر مي‌دانند و به آن رأي داده‌اند، بايد به فكر محتواي جمهوري اسلامي باشند و براي تحقق استقلال، آزادي، پيشرفت و موفقيت مردم اين كشور تلاش كنند.

اين مفهوم بلند كه بارها در كلام رئيس‌جمهور آمده است، چه ارتباطي به تاريخ انقلاب و شعار كليدي مردم در پيروزي انقلاب اسلامي دارد؟ مخالفت با هر فرد و جرياني، هم از نظر اخلاقي و هم از لحاظ ديني، اصولي دارد كه رعايت آن وظيفة ابتدايي تحليلگران جامعه است و اين تحريف‌ها و تحريك‌ها حتي در ميان مخاطبان معتقد به مشي سياسي آنان, نمي‌تواند انگيزة ضدرئيس‌جمهوري ايجاد كند.

نكتة ديگر اينكه در طول اين پنج سال، اهانت و فحاشي و اتهام به فكر و انديشة رئيس‌جمهور فراوان بوده است و آقاي خاتمي اين را از افتخارات خود مي‌داند كه چنين فضايي را به وجود آورده است. اما در طول يك ماه گذشته كه رئيس‌جمهور دو لايحة سرنوشت‌ساز را ارايه كرده است، عصبانيت مخالفان، در لحن غيرمؤدبانه و فحاشي و هتاكي به شخص رئيس‌جمهوري آن‌قدر پرحجم شده است كه احياناً با همة آن اهانت‌هاي پنج ساله برابري مي‌كند و مهم‌تر, اصرار جناب آقاي مصباح در خطابه‌هاي مختلف قبل از خطبه‌هاي جمعه است ‌بر اينكه دولت و يا رئيس‌جمهوري قصد اسلام‌زدايي دارد. اين گفته‌ها تأثير بدي بر افكار عمومي مسلمانان داخل و خارج دارد. جدا از اينكه به اعتقاد ما دفاع منطقي، عزتمدارانه و مقبول رئيس‌جمهوري از اسلام در طول سال‌هاي اخير باعث گرايش وسيع مردم جهان و نسل جوان كشورمان به اسلام شده است، آيا اين اهانت به مردم مسلماني كه دوبار, با بيشترين رأي, اين بزرگوار را به رياست‌جمهوري انتخاب كرده‌اند, نيست؟

حتي اگر از نظر سياسي و يا حتي نظري با رئيس‌جمهوري و تفكر او مخالفيد، بايد باور كنيد كه نتيجة اين روش‌ها جز دوري مردم از اسلام نيست. دفاع غيراصولي و غيرمنطقي از اسلام به نحوي كه به حذف اعتبار و رأي مردم منجر شود, نسل كنوني جامعه را كه در دنيايي بي‌مرز زندگي مي‌كند و حقايق فراواني را درك كرده است به اسلام خوشبين نمي‌كند و همچنان‌كه يك بار ديگر نوشته بودم، نتيجة بعضي تفكرها كه به نام اسلام ترويج مي‌شود، دور شدن مردم از حقايق ديني است.

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.