۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۳
انتشار در:
نامه خاتمي به ملت "بسيار مهم " خواهد بود

تهران ، ايرنا : نهم ارديبهشت ۱۳۸۳
"
محمدعلي ابطحي " ،معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهورى درباره نامه آينده نزديک سيد "محمد خاتمي " رييس جمهورى خطاب به مردم ايران ، گفت : نامه آقاى خاتمي بسيار مهم و قابل توجه است و همين روزها اعلام خواهد شد وى که پس از پايان نشست روز چهارشنبه هيات دولت در تهران ، در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ، افزود : اين نامه يک جمع بندى از ديدگاه هاى ايشان درباره روند سالهاى اخير است و تبعا وقتي مطرح شود، بسيار مهم خواهد بود.
ابطحي اخبار مربوط به استعفا يا تغيير خود را رد کرد و گفت : فعلا که به عنوان معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهورى هستم و خواهم بود. از ابطحي پرسيده شد صحت دارد که رييس جمهورى با " مجيد انصارى " مذاکراتي کرده است تا جايگزين وى شود؟ ، ابطحي پاسخ داد : خبرنگاران برخي روزنامه ها اين مسايل را مطرح مي کنند، نه فرد ديگرى . وى در پاسخ به اين سووال که خارج شدن پرونده حقوق بشر ايران از دستور کار کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟، گفت : اروپايي ها براى خارج يا وارد کردن پرونده هاى مربوط به حقوق بشر ملاک هايي دارند که آنها را براى تصميمات خود در نظر مي گيرند ابطحي با بيان اين مطلب که از اين اقدام کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا استقبال مي کند،افزود : قبلا تلاش هايي انجام شده بود تا با برخي کشورها هماهنگي هايي حاصل شود،اما به هرحال هرچه در ايران يا کشورهاى ديگر به حقوق بشر توجه شود، بايد از آن استقبال کرد.
وى درباره ميزان رعايت موازين حقوق بشر در ايران گفت : بحث درباره حقوق بشر بحثي عمومي و کلي است ، خيلي بهتر از وضعي که الان هست مي توان موارد حقوق بشر را به خصوص در زمينه مطبوعات و زندانيان سياسي اعمال کرد و آسيبي هم به روند تحولات کشور نخورد.البته آلان زنداني سياسي در کشور کم داريم ، اما فشارهاى زيادى وارد مي شود.
وى با اشاره به وضعيت "سيامک پورزند" گفت : من ايشان را نمي شناسم ،اما احساس مي کنم ، اگر کسي با اين سن بالا دستگير مي شود ، در حالي که مريض است و ناراحتي دارد، اگر براى معالجه با خانواده اش به خارج برود به جايي آسيب نمي خورد.
ابطحي گفت : پروژه اعتراف گيرى به اين شکل در دنيا قابل اعتماد نيست . وى درباره ميزان پيگيرى وضعيت زندانيان سياسي در دولت، گفت : دولت پيگير اين مسايل هست ، اما فکر نمي کنم خيلي تاثيرگذار باشد.
خبرنگارى از معاون رييس جمهورى درباره رايزني تعدادى از نمايندگان مجلس ششم براى حضور در وزارتخانه هاى امورخارجه و نفت پس از پايان دوره نمايندگي شان پرسيد که ابطحي اظهار بي اطلاعي کرد، اما افزود : به هرحال تعدادى از روزنامه ها به اين موضوع پرداخته اند و اين سووال را مطرح کرده - اند که چرا چنين است . وى افزود : اين مساله يک روال طبيعي بوده است و هميشه پس از پايان کار مجلس از تعدادى از نمايندگان در بخش هاى اجرايي استفاده مي شد. ابطحي گفت : البته اين سخن به معناى آن نيست که از نيروهاى ديگر استفاده نشود،بلکه براى آن است که از تجربه هاى اين افراد در کميسيون هاى مختلف و از اطلاعاتي که نسبت به اوضاع کشور داشته و دارند استفاده شود که به نظر من مثبت است .
وى با اشاره به سابقه فعاليت هاى تعدادى از منتخبان مجلس هفتم ، گفت : بسيارى از کساني که در دوره هفتم نماينده شده اند ، قبلا فعاليت هاى سياسي داشته اند و در دولت يا مجالس قبلي حضور داشته اند.
معاون رييس جمهورى با اشاره به روند برگزارى انتخابات مجلس هفتم گفت : روند انتخابات خيلي هم انتخابي نبود و مي توانست خيلي بهتر از آن باشد که ديديم ، کار اشتباهي بود که انجام شد. ابطحي در پاسخ به سووالي درباره معاونت هاى جديد در دولت ، گفت : سازمان رفاه و تامين اجتماعي و سازمان ايرانگردى و جهانگردى از معاونت هاى جديد است . وى درباره رياست سازمان ايرانگردى و جهانگردى گفت : آقاى مرعشي ديروز استعفاى خود را از نمايندگي به دليل پذيرش رياست اين سازمان تقديم مجلس
کرد.
از ابطحي پرسيده شد ،از سخنان رييس قوه قضاييه در زمينه منع شکنجه در زندان ها مي توان نيتجه گرفت که تاکنون در ايران شکنجه وجود داشته است ؟ که وى گفت : آنچه مهم است عملي شدن اين کار است که بايد در سيستم قضايي و زندان هاى ما دنبال شود، بايد از آن استقبال کرد چون آن اسلامي که ما مي - شناسيم و قانون اساسي ما شکنجه را منع کرده و معتقد است که حتي در حق زندانيان هم بايد عدالت اجرا شود.
وى به سخني از حضرت امام (ره ) اشاره کرد مبني بر آن که حتي اگر کسي را به اعدام مي برند و در آن حين فردى به او سيلي مي زند بايد اول حکم قصاص را اجرا کرد. ابطحي گفت : خيلي از کساني که از زندان آمده اند، اظهارنظرهايي مي کنند و حرف هايي مي زنند از وضعيت آنجا ، اما من اطلاع دقيقي ندارم . وى در پاسخ به اين سووال که آيا صحت دارد که پرونده استات اويل در سطح سران نظام مطرح شده است ،اظهار بي اطلاعي کرد. معاون رييس جمهورى درباره انفجارهاى اخير در سوريه گفت : آنچه که به صورت آفت در منطقه خاورميانه به وجود آمده ، آفت خشونت و تروريسم است که به صورت خوره اى در منطقه افتاده و دليل آن اين است که آمريکايي ها پس از قضيه افغانستان منطقه ما را نمي شناختند.
ابطحي افزود : مشاوران آمريکايي ها اغلب اسراييلي ها بودند که مي خواستند منطقه خاورميانه و کشورهاى مسلمان را به سمت گسترش موج خشونت پيش برند تا اسلام را به عنوان ديني خشن معرفي کنند و استفاده ايدئولوژيک و بهره سياسي از اين قضيه ببرند. وى گفت : موج تروريسم در منطقه در حال فزوني است و عواملي هم که اين روزها به عنوان عوامل ديني و اعتقادى وارد مساله تروريسم شده است ، ابتداخود آمريکايي ها براى مقابله با اتحاد جماهير شوروى سابق به وجود آورند و حالا اين مساله در کشورهاى عربي هم باقي مانده است .
ابطحي گفت : معتقدم کشورهاى عربي راهي ندارند جز آن که به آرامش بازگردند و اين انفجارها و حرکات تند بايد قطعا محکوم شود و همه با هم تلاش کنند که فضاى آرامش در عراق و اردن و سوريه حاکم شود تا آسيب کلي به کشورهاى اسلامي منطقه وارد نشود. وى درباره وقايع اخير در عراق افزود : آينده عراق نمي تواند استقرار پيدا کند،مگر آن که عراقي ها خود بتوانند بر مسايل خود سيطره يابند.
معاون رييس جمهورى گفت : درگيرى هايي که اين روزها در عراق است اساسا به نفع آمريکاست ،زيرا آنها مي توانند از اين درگيرى ها استفاده کنند تا بقاى خود را در عراق بيشتر کنند. خبرنگارى از معاون رييس جمهورى درباره ديدار روز گذشته خاتمي با
جوانان پرسيد که در آن جوانان انتقادات زيادى را مطرح کردند،ابطحي گفت : طبيعي است که جوانان توقعات زيادى از رييس جمهورى داشتند که اين توقعات به دليل واقعيت هايي که در کشور وجود دارد، امکان تحقق نيافته است .

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.