۰۳ آبان ۱۳۸۲
انتشار در: سایت بازتاب
ابطحي: در مراحل قانوني الحاقيه مشكلي پيش نمي‌آيد

معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: دشواري و يا مشكل خاصي براي آينده الحاقيه به پروتكل، در مجلس شوراي اسلامي و در ديگر مراحل قانوني اين الحاقيه پيش‌‏بيني نمي‌‏شود. 

حجت‌‏الاسلام سيدمحمدعلي ابطحي، معاون پارلماني رييس‌جمهور در گفت‌وگو با ايلنا، درخصوص نقش مجلس شوراي اسلامي در مسأله الحاق به پروتكل تصريح كرد: با توجه به اينكه اكثريت مجلس ماه‌‏ها پيش معتقد بودند در شرايط بهتري از شرايط فعلي پروتكل را بپذيريم، فكر مي‌‏كنم در مجلس رأي بيارود.

وي افزود: نمايندگان، به مسأله الحاق به پروتكل به عنوان يك كار واقع بينانه كه در شرايط فعلي مي‌‏تواند منافع كشور را تأمين كند، نگاه مي‌‏كنند و حتما آن را امضا خواهند كرد.

وي در خصوص نقش نمايندگان مجلس در تصويب لايحه دولت براي الحاق به پروتكل تصريح كرد: ما با آن سياست كلي كه اكثريت نمايندگان مجلس با آن توافق داشتند، براي پرهيز كشور از رويارويي بي‌دليل با جامعه بين‌المللي، مذاكراتي را انجام داديم و تصويب شد.

ابطحي افزود: لايحه در وقت خودش به مجلس مي‌‏آيد و نمايندگان مي‌‏توانند اظهار نظر كنند و شايد تنها مسأله‌‏اي كه مطرح شود، اين است كه چرا اينقدر با تأخير الحاق به پروتكل صورت گرفت.

معاون پارلماني رييس‌جمهور در خصوص نحوه برخورد احتمالي شوراي نگهبان با مصوبه مجلس گفت: با توجه به اينكه مقام معظم رهبري در مسير اين جريانات و مذاكرات بودند، فكر نمي‌‏كنم مشكل خاصي در مراحل قانوني اين الحاقيه پيش آيد.

 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.