۰۴ آبان ۱۳۸۱
انتشار در: روزنامة ايران
نامه به دبيرخانة ائمة جمعه

بسمه‌ تعالي‌

 

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ تقوي‌

مسئول‌ محترم‌ دبيرخانة‌ ائمة‌ جمعه‌

 

 با سلام

آن‌چنان‌كه‌ از ديدگاه‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ -‌رضوان‌ الله‌ تعالي‌ عليه‌- و مقام‌ معظم‌ رهبري‌ استفاده مي‌شود، نماز جمعه‌ تريبون‌ رسمي‌ نظام‌ و محل‌ آگاهي‌بخشي‌ به مردم‌ در مورد مسائل‌ جاري‌ كشور است‌ و بزرگ‌ترين‌ آفتي‌ كه‌ مي‌تواند سخت‌ترين‌ ضربه‌ را به‌ اين‌ نهاد مقدس‌ بزند، عدم‌ رعايت‌ بي‌طرفي‌ و نگاه‌ جناحي‌ به‌ حوادث‌ كشور است‌.

 پس‌ از اراية‌ دو لايحة‌ اخير كه‌ طبعاً به‌ دليل‌ اهميت‌ آن‌، از جدي‌ترين‌ مسائل‌ روز كشور شد، شاهد آن‌ بوديم‌ كه‌ باتأسف در بولتن‌ هفتگي‌ دبيرخانة‌ ائمة‌ جمعه‌ كه‌ جهت‌ استفادة آن‌ بزرگواران‌ در خطبه‌هاي‌ جمعه‌ ارسال‌ مي‌شود، مطالبي عليه‌ لوايح‌ ارايه‌شده‌ توسط‌ دولت‌ نوشته‌ شده‌ كه‌ اگرچه اثرهاي آن‌ را در خطابة بزرگان‌ ائمة‌ جمعة محترم‌ كمتر ديده‌ايم‌، در بعضي‌ شهرستان‌ها و قصبات‌، ائمة جمعه‌ تحت‌تأثير اين‌ نوشته‌هاي‌ ارسالي‌ از مركز مطالبي‌ عليه‌ لوايح‌ دولت‌ و احياناً با تعابير غيرمؤدبانه‌ و دور از شأن‌ جايگاه‌ نماز جمعه‌ مطرح‌ كرده‌اند.

 اينجانب‌ به‌ احترام‌ ائمة محترم‌ جمعه‌ و به‌ نمايندگي‌ از دولت‌ پيشنهاد حضور در سمينار ائمة‌ جمعه‌ و توضيح‌ در مورد اين‌ لوايح‌، با هدف‌ آشنايي‌ ائمة‌ جمعه‌ با نظرهاي‌ دولت‌ را دادم‌ كه‌ متأسفانه‌ پذيرفته‌ نشد.

 اين‌ شيوه‌ كه‌ نتيجة‌ آن‌ بي‌اطلاعي‌ ائمة‌ محترم‌ جمعه‌ از مسائل‌ دولت‌ است، به‌ شأن‌ دبيرخانة ائمة‌ جمعه‌ و شأن‌ ائمة جمعه‌ محترمي‌ كه‌ تحت‌تأثير اين‌ القائات‌ ارسالي‌ از مركز قرار مي‌گيرند و فرصت‌ شنيدن‌ نظرهاي‌ دولت‌ را پيدا نمي‌كنند آسيب‌ جدي‌ مي‌رساند.

 طبيعي‌ است‌ كه‌ دولت‌ در مسائل‌ و تصميمات‌ مهم‌ كه‌ دانستن‌ علل‌ و عوامل‌ آن‌ را حق‌ ائمة جمعة محترم‌ مي‌داند بايد شيوه‌هاي‌ ديگري‌ را براي‌ اطلاع‌رساني‌ در نظر بگيرد.

 

سيد محمدعلي‌ ابطحي‌

 

*انتشار اين نامه، واكنش‌هايي را در مطبوعات مختلف در پي داشت. از آن جمله مي‌توانيد يادداشت‌هايي را كه در روزنامه‌هاي كيهان و جمهوري اسلامي نوشته شد، بخوانيد.

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.