۲۶ آذر ۱۳۸۲
انتشار در: وب نوشت
توضيحي برای روزنامه شرق

بر و بچه هاي روزنامه شرق که به تعبير خودشان از من شخصيت نگاري کرده بودند، لطف بالغي داشتند. برداشتهاي خودشان را از يک گپ دوستانه آورده بودند. از لطفشات ممنونم.

*****

در چند جاي آن نکاتي بود که توضيح لازمي بايد مي دادم. چند تاي آن شخصي است. يکي اينکه پدر همسرم از بزرگوارترين شخصيتهاي فقهي و علمي خراسان است و زندگي پرافتخاري داشته است. هيچوقت هم بعد از ازدواجم عاشق نشده ام. از همسر فاضل و با شخصيتم  و نيز دختران خوبم هم خيلي راضي هستم و بحمدالله زندگي خوبي دارم. به عنوان يک فرزند به پدر بزرگوارم نيز همواره احترام گذاشته ام. در سونا هم کسي گيتار نمي زند که من گوش کرده باشم!

*****

در روزنامه شرق به شايعه اي اشاره شده که گفته شده بود در بيروت با تي شرت قرمز و شلوار جين بوده ام. اين مطلب کمي غليظ تر قبلاً در کيهان آمده بود. من از کيهان شکايت کردم چون شايعه را کساني آفريده بودند که هدف صرفاً سياسي داشته اند. من روحاني هستم، به زي روحانيت (بنا به قرائني که خودم از اين لباس اعتقاد دارم) پاي بند هستم. در روزنامه شرق هم آمده است و همواره از آنچه که با اين زي منافات داشته، پرهيز کرده ام.

*****

خيلي از افراد در اين روزها فشار آوردند که اين مصاحبه توهين به روحانيت است. باشد، توضيح فوق را هم به اين دليل نوشتم، ولي از آنان انتظار داشتم وقتي در طول اين سالها در روزنامه هاي جناح راست بدترين اتهامات اخلاقي، مالي و سياسي را به بنده و بسياري ديگر از دوستان اصلاح طلب نسبت مي دادند، بر مي آشفتند.

*****

حالا کيهان که از اين مصاحبه نقل مسخره آميزي درست کرده به چه ارزشي خدمت کرده است؟ اين که برداشت عمومي از من بود، چه اصراري دارد که بنويسد بيوگرافي يک اصلاح طلب. کاش اخلاق و دين در حوزه اين رسانه ها کمي ارزش داشت.

*****

راستي وقتي من در سايت نوشته ام که يک نفر در مورد چاقي اظهار نظر ويژه اي کرده و آن مطلب در روزنامه جوري نوشته شود که گويا من گفته ام و يا کيهان تيتر بزند که مي خورم پس هستم، ژورناليستي است؟، تهمت است؟، اخلاق است؟، نمي دانم. ولي من نگفته بودم، نقل قول کرده بودم.

*****

سالهاست به اين حرفها عادت کرده ام. ببخشيد که اين بار جوابکي دادم.

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.